העלות התוכנית

מחיר היכרות מיוחד – 100 ₪ בלבד לחודש במקום 150 ש”ח

*המנוי לקהילה הוא מנוי חודשי, ניתן להפסיקו בכל עת בעבור החודשים שלאחר ההודעה. 

‎דרגה מחיר  
Cancer Healing Group ₪57.00 כל ‎חודש. בחר

← Return to Home